Kurs/Modul 5

Aus Governance Platform
Wechseln zu: Navigation, Suche

Von 24. bis 27. April 2013 fand in den Räumlichkeiten der VŠEMvs in Bratislava und in der Stadt Skalica das letzte Modul des Lehrgangs unter dem Titel Umwelt und Klimawandel statt.

Der erste Tag widmete sich der Problematik des Klimawandels. Für den Inhalt verantwortlich waren die Expertinnen und Experten des Slowakischen hydro-meteorologischen Instituts unter der Leitung von RNDr. Oliver Bochníček, CSc., die ihre Präsentationen gemeinsam mit dem österreichischen Umweltbundesamt vorbereitet hatten. Über die Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen des Klimawandels informierten RNDr. P. Šťastný, CSc., RNDr. P. Faško, CSc., Mgr. J. Csaplár und Ing. D. Lešková, PhD.

Der zweite Tag befasste sich mit dem Thema der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen der Slowakei und Österreich auf dem Gebiet des Krisenmanagements. Die Slowakische Republik war vertreten durch Ing. Ján Repa aus dem Slowakischen Innenministerium, Ing. Ján Hudák, PhD., dem Direktor der Sektion Krisensteuerung und Sicherheit des Slowakischen Ministeriums für Arbeit, Sozialangelegenheiten und Familie und Doz. Ing. Stanislav Filip, PhD. – Vizerektor der VŠEMvs in Bratislava. Auf österreichischer Seite erläuterte Kurt Reiter, Leiter der Gruppe Öffentliche Sicherheit (Sicherheitsbehörde/Polizei) in der Bezirkshauptmannschaft Zell am See in Salzburg, die Steuerung und Koordination von Rettungseinsätzen bei Natur und Zivilisationskatastrophen anhand praktischer Erfahrungen und Beispiele.

Der dritte Tag brachte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Nutzung von Innovationstechnologien in der kommunalen Energiewirtschaft näher. Für die Slowakei präsentierte Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Direktorin der Slowakischen Agentur für Innovation und Energie, den Einsatz erneuerbarer Energien in slowakischen Städten und Gemeinden, auf österreichischer Seite gab Branislav Iglár vom Austrian Institute of Technology (AIT) einen Einblick in kommunale österreichische Energiemodelle.

Außertourlich und auf Initiative der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fand auf Einladung des Bügermeisters von Hainburg eine Vollmond-Stadtführung und ein Heurigenbesuch in Hainburg statt.

Der letzte Modul- als auch Lehrgangstag führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Stadt Skalica. Unter der Leitung von Marián Minarovič, Generalsekretär der Union der Städte der Slowakei, wurde einer der Vorzeigebetriebe für Abfallwirtschaft in der Slowakei besucht.


Empfangen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Bürgermeister Ing. Stanislav Chovanec im Rathaus. Nach einer kurzen Einführung in die Stadtgeschichte wurde das Abfallwirtschaftssystem der Stadt Skalica vorgestellt. Bevor es zur Besichtigung des Abfallwirtschaftsbetriebes VEPOS ging, gab es noch eine Verkostung lokaler Spezialitäten und eine kurze Stadtführung. Peter Kubla, Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsbetriebes VEPOS stellte den Betrieb vor und führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Anlage.


V dňoch 24. až 27. apríla 2014 sa v priestoroch VŠEMvs v Bratislave a v prevádzkovom zariadení mesta Skalica uskutočnil v poradí posledný vzdelávací modul 5 – Životné prostredie a klimatické zmeny. Teoretická časť modulu sa uskutočnila v moderných priestoroch VŠEMVS v dňoch 24 až 26. 4. 2014.

Prvý deň bol venovaný problematike klimatických zmien. O vysokú odbornú úroveň prednášok a workshopov sa postarali lektori zo Slovenského hydro-meteorologického ústavu v Bratislave pod vedením garanta RNDr. Olivera Bochníčka, CSc., ktorí pripravili svoje prezentácie v súčinnosti rakúskou partnerskou inštitúciou. O príčinách, sprievodných javoch a dopadoch klimatických zmien hovorili RNDr. P. Šťastný, CSc., RNDr. P. Faško, CSc., Mgr. J. Csaplár a Ing. D. Lešková, PhD. Národný inventarizačný systém emisií skleníkových vplyvov predstavila Ing. J. Szemešová, PhD.

Druhý deň bol zameraný na problematiku cezhraničnej spolupráce SR a Rakúska na úseku krízového riadenia. Slovenskú republiku zastupovali: nestor v problematike civilnej ochrany a krízového riadenia v SR Ing. Ján Repa z Ministerstva vnútra SR, Ing. Ján Hudák, PhD. – riaditeľ odboru krízového riadenia a bezpečnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. – prorektor VŠEMvs v Bratislave. Rakúskych odborníkov na krízový manažment reprezentoval Kurt Reiter – riaditeľ odboru CO policajného riaditeľstva v Salzburgu, ktorý priblížil praktické skúsenosti záchranných zložiek z riadenia záchranných prác pri prírodných a civilizačných katastrofách.

Tretí deň sa niesol v znamení využívania inovačných technológií v energetike miest a obcí SR a Rakúska. Prednášky a workshopy viedli za slovenskú stranu Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. – riaditeľka odboru Slovenskej inovačnej energetickej agentúry v Bratislave a za Rakúsku stranu Branislav Iglár – predstaviteľ oddelenia udržateľných technológií stavieb vo výskumnej oblasti „energia v mestách z AIT Energy Viedeň.

Špecifický charakter mal posledný deň vzdelávania v module 5. Garant problematiky na odpadové hospodárstvo SR – akd. mal. Marián Minarovič – generálny sekretár Únie miest Slovenska pre takmer 30 účastníkov z Rakúska a Slovenska pripravil exkurziu v jednom z najlepších odpadových hospodárstiev v SR v meste Skalica. Príjemným prekvapením pre účastníkov exkurzie bolo ich prijatie primátorom mesta Skalica Ing. Stanislavom Chovancom v reprezentačných priestoroch radnice. Po stručnom oboznámení s históriou a súčasnosťou mesta Sklalice, uviedol účastníkov do problematiky odpadového hospodárstva v meste. Po degustácii Skalických špecialít Trdelníka a červeného vína Skalický rubín, nasledovala krátka prehliadka historických pamätihodností mesta. Praktická časť exkurzie sa uskutočnila priamo na dvore firmy VEPOS, ktorá je jednou z najlepšie hodnotených prevádzok odpadového hospodárstva v SR. Účastníkom sa venoval manažment firmy pod vedením konateľa Petra Kublu. Účastníci exkurzie mali príležitosť sa zoznámiť s personálnym, priestorovým a technickým vybavením prevádzky aj s pozitívnymi výsledkami riadenia podniku.