Veranstaltungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Governance Platform
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Informationsveranstaltung Public Management Platform in Bratislava / Informačné stretnutie Public Management Platforma vo Viedni)
(Informationsveranstaltung Public Management Platform in Bratislava / Informačné stretnutie Public Management Platforma v Bratislave)
Zeile 51: Zeile 51:
 
==Informationsveranstaltung Public Management Platform in Bratislava / Informačné stretnutie Public Management Platforma v Bratislave==
 
==Informationsveranstaltung Public Management Platform in Bratislava / Informačné stretnutie Public Management Platforma v Bratislave==
 
<gallery perrow=4>
 
<gallery perrow=4>
Image:PUMAKO Infoveranstaltung Wien 01.png|Eröffnung der Informationsveranstaltung durch Mag. Ursula Rosenbichler, BKA.
+
Image:Minarovic.png|Marian Minarovic, Generalsekretär der Union der Städte und Gemeinden der Slowakei eröffnet die Informationsveranstaltung.
Image:PUMAKO deininger.png|Dr. Renate Deininger von der FH-Campus Wien präsentiert das EU-Projekt Public Management Platform.
+
Image:filip.png|Doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.,Vizerektor der VSEMVS präsentiert den Lehrgang.
Image:PUMAKO Infoveranstaltung Wien 05.png|Mag. Thomas Prorok vom KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung stellt die Eckdaten des Lehrganges vor.
+
Image:Pojektpartner.png|Die österreichischen Projektpartner Mag. Harald Reiweger von der FH-Campus Wien, Wilhelm Hanisch von Hill-AMC und Mag. Alexandra Schantl vom KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung (v.l.n.r.)
Image:PUMAKO_Filip.png|Vizerektor Stanislav Filip und Rektorin Viera Cibáková der Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy in Bratislava (VŠEMvS) im Teilnehmerkreis (v.l.n.r.)</gallery>==
+
Image:Teilnehmer.png|Interessierte ExpertInnen und potenzielle TeilnehmerInnen.</gallery>==
  
Am '''9.Mail 2012''' fand in Bratislava im Zichy Palais eine Informationsveranstaltung für MultiplikatorInnen und potentielle TeilnehmerInnen aus der Slowakei zum Lehrgang Public Management Platform statt. Begrüßt wurden die TeilnehmerInnen von Marian Minarovic, dem Generalsekretär der Union der Städte und Gemeinden der Slowakei.
+
Am '''9.Mai 2012''' fand in Bratislava im Zichy Palais eine Informationsveranstaltung für MultiplikatorInnen und potentielle TeilnehmerInnen aus der Slowakei zum Lehrgang Public Management Platform statt. Begrüßt wurden die TeilnehmerInnen von Marian Minarovic, dem Generalsekretär der Union der Städte und Gemeinden der Slowakei.
 
An dem Treffen nahmen auch die österreichischen Projektpartner (FH Campus Wien, KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung und HILL-AMC Management) sowie einige der zukünftigen slowakische LektorInnen des Lehrgangs teil. Doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. - Vizerektor der VSEMVS stellte das Projekt und die Inhalte des Lehrgangs Public Management Platform vor. Der Lehrgang erweckte großes Interesse und in der abschließenden Diskussion wurden auch noch zahlreiche Vorschläge für den Lehrgang und Ideen zu einer verbesserten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Slowakei eingebracht.
 
An dem Treffen nahmen auch die österreichischen Projektpartner (FH Campus Wien, KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung und HILL-AMC Management) sowie einige der zukünftigen slowakische LektorInnen des Lehrgangs teil. Doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. - Vizerektor der VSEMVS stellte das Projekt und die Inhalte des Lehrgangs Public Management Platform vor. Der Lehrgang erweckte großes Interesse und in der abschließenden Diskussion wurden auch noch zahlreiche Vorschläge für den Lehrgang und Ideen zu einer verbesserten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Slowakei eingebracht.
  

Version vom 12. Februar 2013, 15:27 Uhr

1. Public Management Platform Workshop in Bratislava


Am 2. Februar fand in den Räumlichkeiten der VŠEMvS in Bratislava ein erster Expertenworkshop zur Finalisierung des grenzüberschreitenden governance-platform Lehrganges im Rahmen des Projektes PUMAKO statt. Insgesamt nahmen 33 österreichische und slowakische ExpertInnen am Workshop teil. Ziel des Workshop war es, gemeinsam mit Fachleuten und PraktikerInnen sowohl die Modulinhalte zu diskutieren, als auch potenzielle TeilnehmerInnen und TrainerInnen zu eruieren (siehe Agenda). Workshop-Ergebnisse im Protokoll.


2. februára 2012 sa v priestoroch VŠEMvs v Bratislave konal prvý workshop expertov týkajúci sa finalizácie cezhraničného vzdelávacieho kurzu "governance platforma" v rámci projektu PUMAKO. Na workshope sa zúčastnilo spolu 33 rakúskych a slovenských expertov. Cieľom workshopu bolo spolu s odborníkmi a praktikmi prediskutovať obsah jednotlivých modulov ako aj identifikovať potenciálnych účastníkov/-čky a lektorov/-ky (viď agendu). Výsledky workshopu sú v zázname z workshopu.Informationsveranstaltung Public Management Platform in Wien / Informačné stretnutie Public Management Platforma vo Viedni


Am 24. April 2012 fand die Informationsveranstaltung zum grenzüberschreitenden Lehrgang für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie für potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich statt. Im Kassensaal des Bundeskanzleramtes stellten Dr. Renate Deininger von der FH-Campus Wien und Mag. Thomas Prorok vom KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung den Lehrgang vor und standen für Fragen zur Verfügung. Die Rektorin der VSEMvS in Bratislava, Viera Cibáková, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Namen des slowakischen Projektpartners. Im Anschluss an den informativen Teil nutzten die Gäste bei Erfrischungen und kleinem Imbiss die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich über den Lehrgang informell auszutauschen.


Dňa 24. apríla 2012 sa konalo informačné stretnutie cezhraničného vzdelávacieho kurzu pre dotknuté strany ako aj pre potenciálnych účastníkov z Rakúska. V sále Spolkového úradu kancelára predstavili Dr. Renate Deininger z vysokej školy FH-Campus vo Viedni a Mag. Thomas Prorok z KDZ-Centra pre výskum verejnej správy študijný program a odpovedali na otázky účastníkov. Rektorka VŠEMVS prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. Pozdravila účastníkov v meine slovenského partnera projektu. Po skončení informačnej časti počas malého občerstvenia využili účastníci možnosť skontaktovať sa a neformálne si vymeniť informácie o vzdelávacom kurze.Informationsveranstaltung Public Management Platform in Bratislava / Informačné stretnutie Public Management Platforma v Bratislave

==

Am 9.Mai 2012 fand in Bratislava im Zichy Palais eine Informationsveranstaltung für MultiplikatorInnen und potentielle TeilnehmerInnen aus der Slowakei zum Lehrgang Public Management Platform statt. Begrüßt wurden die TeilnehmerInnen von Marian Minarovic, dem Generalsekretär der Union der Städte und Gemeinden der Slowakei. An dem Treffen nahmen auch die österreichischen Projektpartner (FH Campus Wien, KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung und HILL-AMC Management) sowie einige der zukünftigen slowakische LektorInnen des Lehrgangs teil. Doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. - Vizerektor der VSEMVS stellte das Projekt und die Inhalte des Lehrgangs Public Management Platform vor. Der Lehrgang erweckte großes Interesse und in der abschließenden Diskussion wurden auch noch zahlreiche Vorschläge für den Lehrgang und Ideen zu einer verbesserten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Slowakei eingebracht.


Dňa 9.5.2012 sa v Bratislave v Zichyho paláci uskutočnilo pracovné stretnutie projektového tímu „PUMAKO – spolupráca v manažmente verejnej správy“ so slovenskými potenciálnymi účastníkmi vzdelávacích kurzov, ktoré sú hlavným výstupom projektu. Zúčastnil sa na ňom a účastníkov privítal generálny sekretár Únie miest Slovenska ak. mal. Marián Minarovič. Stretnutia sa zúčastnili pedagógovia vysokej školy, ktorí sú do projektu zapojení, ako aj zahraniční partneri z vysokej školy FH Campus Viedeň, Centra pre výskum verejnej správy KDZ a konzultačnej spoločnosti HILL-AMC Management, a tiež experti, ktorí budú na projekte participovať ako lektori jednotlivých modulov. Samotný projekt, ako aj obsah pripravovaného kurzu „Public Management Platforma“ predstavil prorektor Vysokej školy manažmentu a verejnej správy doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. Stretnutie sa stretlo so záujmom a diskusia priniesla mnohé námety, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu samotného vzdelávacieho kurzu ako aj cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi verejnej správy Slovenskej republiky a Rakúska.  • Programm/Program: